Ditlenek siarki  (SO2)

          Ditlenek siarki ma działanie toksyczne, atakuje najczęściej drogi oddechowe i struny głosowe, szczególnie dotyczy to krótkotrwałej ekspozycji. Po wniknięciu do ściany dróg oddechowych przenika do krwi i dalej do całego organizmu. Kumuluje się w ściankach tchawicy i oskrzelach oraz w wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych. Duże stężenie SO2 może prowadzić również do zmian w rogówce oka.

     Szczególną szkodliwość na zdrowie człowieka przypisuje się jednoczesnemu skażeniu powietrza SO2 i siarczanami, jak też mieszaniną SO2, cząstek stałych i innych substancji powstających przy spalaniu paliw. Tlenki siarki (w tym ditlenek) mogą reagować z wodą tworząc kwas siarkowy będący głównym składnikiem kwaśnych deszczy. 

© 2017 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska