Ditlenek azotu (NO2)

       Zanieczyszczenie powietrza ditlenkiem azotu wpływa niekorzystnie przede wszysytkim na układ oddechowy. Krótkotrwałe narażenie na ekspozycję może powodować nasilenie objawów astmy oraz objawów alergicznego nieżytu nosa i egzemy. Przyczynia się również do obniżenia odporności organizmu a także zwiększenia ryzyka infekcji płuc oraz chorób spojówek. Badania wskazują, że  ludzie mieszkający w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu częściej zapadają na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

          Z podwyższonymi stężeniami ditlenku azotu wiązany jest również wzrost zapadalności na choroby nowotworowe  (zapadalność na raka płuca zwiększa się o 4% na każde 10 μg/m3). Jednakże rakotwórcze działanie wykazuje nie sam ditlenek azotu, lecz inne substancje wchodzące w skład zanieczyszczeń generowanych przez silniki spalinowe, a których stężenia są dobrze skorelowane ze stężeniami NO2. Mogą to być np. lotne związki organiczne, bardzo drobne frakcje pyłu zawieszonego czy też WWA i ich nitrowe pochodne (nitro-WWA). 

    Podwyższone narażenia ciężarnych matek na tlenki azotu wiążą się z kolei z wyższym ryzykiem występowania chorób nowotworowych u ich dzieci we wczesnym dzieciństwie. Prenatalna ekspozycja na tlenki azotu w całym okresie trwania ciąży wpływa na zwiększenie ryzyka występowania białaczki limfoblastycznej. Ekspozycja w czasie trzeciego trymestru ciąży wiąże się natomiast z podwyższonym ryzykiem występowania nowotworów gałki ocznej.

      Ditlenek azotu w obecności promieniowania słonecznego ulega złozonym przemianom chemicznym przez co przyczynia się między innymi do formowania szkodliwego ozonu. Jest ponadto istotnym składnikiem smogu fotochemicznego, a reagując z wodą tworzy kwas azotowy i azotawy będące składnikami kwaśnych deszczy.

© 2017 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska