Zanieczyszczenia powietrza mają bardzo istotny wpływ na zdrowie człowieka. Raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują je jako bardzo istoną przyczynę zachorowalności oraz zgonów. Najgroźnieszym

Grupami wysokiego ryzyka zachorowań na choroby powiązane z zanieczyszczeniami powietrza są osoby starsze, dzieci, oraz osoby mające problemy z układem krwionośnym i oddechowym.

Pył PM10 i PM2,5

Ditlenek siarki

Ditlenek azotu

Ozon

© 2017 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska