Poziom informowania jest to stężenie substancji, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności.

Poziom informowania dotyczy stężeń ozonu (O3) i pyłu PM10.

 

Zanieczyszczenie

Okres uśredniania

Poziom informowania

[µg/m3]

O3

1 godzina

180

Pył PM10

1 doba

200

 

© 2017 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska