Poziom dopuszczalny (PD) stężeń zanieczyszczeń jest standardem jakości powietrza, co oznacza że nie powinien być przekraczany, a jego przekroczenie wiąże sie z narażeniem zdrowia. W przypadku stężeń krótkookresowych dopuszona jest liczba pewna przekroczeń wartości kryterialnej. Przekroczenie poziomu dopuszczalnego wiąże się z koniecznością opracowania programu ochrony powietrza zmierzającego do jego osiągnięcia.

Poziom dopuszczalny dotyczy ditlenku siarki (SO2), ditlenku azotu (NO2) oraz pyłu PM10 i pyłu PM2,5.

 

Zanieczyszczenie

Okres uśredniania

Poziom dopuszczalny (PD) [µg/m3]

Dopuszczalna częstość przekroczenia PD

SO2

1 godzina

350

24 razy

1 doba

125

3 razy

NO2

1 godzina

200

18 razy

rok

40

-

Pył PM10

1 doba

50

35 razy

rok

40

-

Pył PM2,5

rok

25

-

 

© 2017 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska