Poziom docelowy (PDoc) nie jest standardem jakości powietrza, ale powinien być osiągnięty i nieprzekraczany jeśli przewidziane w tym celu działania nie pociągną za sobą nieuzasadnionych kosztów ekonomicznych. Przekroczenie poziomu docelowaego wiąże się z negatywnymi dla zdrowia skutkami.

Poziom docelowy dotyczy stężeń ozonu (O3).

 

Zanieczyszczenie

Okres uśredniania

Poziom docelowy

[µg/m3]

Dopuszczalna częstość przekroczeń (PDoc)

O3

8 godzin*

125

25 dni

* Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby.

© 2017 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska