Poziom alarmowy jest to stężenie substancji, którego nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dla zanieczyszczeń gazowych poziom alarmowy uważa się za przekroczony, jeśli wartość kryterialna stężenia występuje w 3 kolejnych godzinach na obszarze co najmniej 100 km2. Przekroczenie poziomu alarmowego wiąże się z koniecznością wdrożenia działań krótkoterminowych przeiwdzianych w programie ochrony powietrza lub planie działań krótkotermionowych.

Poziom alarmowy dotyczy stężeń ditlenku siarki (SO2), ditlenku azotu (NO2), ozonu (O3) i pyłu PM10.

 

Zanieczyszczenie

Okres uśredniania

Poziom alarmowy

[µg/m3]

SO2

1 godzina

500

NO2

1 godzina

400

O3

1 godzina

240

Pył PM10

1 doba

300

© 2017 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska