Ustawa Prawo Ochrony Środowiska zobowiązuje Ministra Środowiska do określenia norm jakości powietrza szególnie majac na uwadze ochronę zdrowia ludności. Normy te zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2012r. Poz. 1031).

Poniżej przytoczono poziomy dopuszczalne, docelowe informowania i alarmowe ustalone ze względu na ochroną zdrowia dla zanieczyszczeń prezentowanych w prognozie.

 

Poziom dopuszczalny

Poziom docelowy

Poziom informowania

Poziom alarmowy

© 2017 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska