Realizacja działan przewidzianych w programie ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej zaskutkowała stworzeniem w Gdańsku programu dofinansowania do wymiany źródeł ciepła prowadzonego przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego. Program przewiduje  dotację w kwocie 5000 PLN na wymianę niskosprawnych pieców węglowych na ekologiczne.

Dodatkowe informacje oraz formularze wniosku można znaleźć:

Dotacja na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Dotacja na zamianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej

Wniosek o dotację można złożyć:

  • w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • w Zespołach Obsługi Mieszkańców (nr 1 przy ul. Partyzantów 74; nr 2 przy ul. Milskiego 1, nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2) 
  • w Wydziale Środowiska Urzedu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 16, pok. 23, tel. 58 768-82-13

lub wysłac pocztą na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku, wydział Środowiska,

ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk.

 

Podłączenie do sieci na terenie Gdańska promuje również Grupa GPEC. Szczgółowe informacje mozna znaleźć na stronie: zmienogrzewanie.pl

© 2017 Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska