Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych "Ekometria", Spółka z o.o. w Gdańsku istnieje od 1989 roku, prowadząc działalność zarówno w sferze projektowania jak i realizacji.

Wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów, specjalistów i ekspertów oraz nasze projekty i usługi w zakresie ochrony środowiska, budownictwa i infrastruktury komunalnej służą rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, sprzyjają przestrzeganiu norm środowiskowych oraz wymagań zawartych w dyrektywach UE.

Firma prowadzi przygotowanie procesu inwestycyjnego – obiektów komunalnych (oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, itp.), począwszy od wstępnych prac projektowych, analiz i koncepcji, poprzez pełną dokumentację techniczną oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zaprojektowanych inwestycji.

Przy realizacji projektów zajmujemy się również kompletacją i montażem wyposażenia technologicznego, prowadzeniem rozruchu technologicznego oraz realizacją systemów automatyki i sterowania, monitoringiem pracy obiektów liniowych oraz rejestracją, przetwarzaniem i archiwizacją danych.

Firma oferuje kompleksowe rozwiązywanie problemów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony atmosfery. W tym celu wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia – zaawansowane modele dyspersji zanieczyszczeń, techniki GIS oraz tworzone w firmie nowatorskie narzędzia informatyczne.

W ciągu długotrwałej praktyki, głównie przy współpracy z jednostkami administracji państwowej i samorządowej zyskaliśmy uznanie i zaufanie dla świadczonych przez nas usług.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com